Obec Hradisko

Objednávka

úpravu projektovej dokumentácie podľa špecifikácie žiadateľa, ako podklad pre stavebné povolenie a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tlač projektovej dokumentácie vrátane úpravy rozpočtu po jednotlivých položkách.

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Branislav Gallik

Adresa dodávateľa: Družstevná 840/16, Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: úpravu projektovej dokumentácie podľa špecifikácie žiadateľa, ako podklad pre stavebné povolenie a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tlač projektovej dokumentácie vrátane úpravy rozpočtu po jednotlivých položkách.

Cena objednávky: 1450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.06.2022

Datum zverejnenia: 07.06.2022

Dokumenty