Obec Hradisko

Objednávka

Uhlie

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet objednávky: Uhlie

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2021

Datum zverejnenia: 05.10.2021

Dokumenty