Obec Hradisko

Objednávka

Spracovanie a vyhotovenie GP v katastri Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Margita Olekšáková ZEBEKA

Adresa dodávateľa: Zimná 464/66, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40127117

Predmet objednávky: Spracovanie a vyhotovenie GP v katastri Hradisko

Cena objednávky: 279.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2021

Datum zverejnenia: 24.09.2021

Dokumenty