Obec Hradisko

Objednávka

Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: B2B Partner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 44413467

Predmet objednávky: Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Cena objednávky: 505.20 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2021

Datum zverejnenia: 05.08.2021

Dokumenty