Obec Hradisko

Objednávka

Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: VERCAJCH CENTRUM, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Cena objednávky: 474.30 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2021

Datum zverejnenia: 05.08.2021

Dokumenty