Obec Hradisko

Objednávka

Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: FLORIAN, s. r. o.,

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: Materiálno-technické vybavenie pre DHZ Hradisko

Cena objednávky: 501.16 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 03.08.2021

Datum zverejnenia: 03.08.2021

Dokumenty