Obec Hradisko

Objednávka

Zameranie GPS parcely C-KN č. 5/3, C-KN č. 5/1, a C-KN č. 921/1

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Olekšák

Adresa dodávateľa: Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Zameranie GPS parcely C-KN č. 5/3, C-KN č. 5/1, a C-KN č. 921/1

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 03.05.2021

Datum zverejnenia: 04.05.2021

Dokumenty