Obec Hradisko

Objednávka

Realizácia procesu verejného obstarávania -zákazky podľa § 117 zákona o VO - Zateplenie kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DENEBOLA, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 24, Sliač

IČO dodávateľa: 48181218

Predmet objednávky: Realizácia procesu verejného obstarávania -zákazky podľa § 117 zákona o VO - Zateplenie kultúrneho domu

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 19.04.2021

Datum zverejnenia: 19.04.2021

Dokumenty