Obec Hradisko

Objednávka

Respirátor

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Prime Europe, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Doležalová 15, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 52437892

Predmet objednávky: Respirátor

Cena objednávky: 40.80 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 30.03.2021

Datum zverejnenia: 30.03.2021

Dokumenty