Obec Hradisko

Objednávka

Vypracovanie potvrdenia k - Zateplenie kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Štátna ochrana prírody SR

Adresa dodávateľa: Tajovského 28/B, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 17058520

Predmet objednávky: Vypracovanie potvrdenia k - Zateplenie kultúrneho domu

Cena objednávky: 105.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 10.02.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021

Dokumenty