Obec Hradisko

Objednávka

Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021 v rámci Environmentálneho fondu - Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť), (ďalej len žiadosť ) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: CS Consulting International, s.r.o.

Adresa dodávateľa: P.J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa

IČO dodávateľa: 51 753 871

Predmet objednávky: Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021 v rámci Environmentálneho fondu - Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť), (ďalej len žiadosť ) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.02.2021

Datum zverejnenia: 05.02.2021

Dokumenty