Obec Hradisko

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Office Depot, s.r.o

Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 36192384

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 107.02 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.10.2020

Datum zverejnenia: 15.10.2020

Dokumenty