Obec Hradisko

Objednávka

Rekonštrukcia chodníka - miestny cintorín v Hradisku

Identifikácia

Číslo objednávky: 25/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Vaverčák Ondrej

Adresa dodávateľa: Rakúsy 505

IČO dodávateľa: 41348524

Predmet objednávky: Rekonštrukcia chodníka - miestny cintorín v Hradisku

Cena objednávky: 2530.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2020

Datum zverejnenia: 19.09.2020

Dokumenty