Obec Hradisko

Objednávka

Rekonštrukcia ciest, priepustov a odvodňovacích rigolov

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ondrej Vaverčák

Adresa dodávateľa: Rakúsy 505

IČO dodávateľa: 41348524

Predmet objednávky: Rekonštrukcia ciest, priepustov a odvodňovacích rigolov

Cena objednávky: 4312.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 12.06.2020

Dokumenty