Obec Hradisko

Objednávka

Overenie účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet objednávky: Overenie účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2019

Cena objednávky: 330.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 10.06.2020

Dokumenty