Obec Hradisko

Objednávka

veľkokapacitný kontajner 10 m3 otvorený asymetrický štandardné farebné prevedenie zelené doprava do obce Žakovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: FEREX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17 682 258

Predmet objednávky: veľkokapacitný kontajner 10 m3 otvorený asymetrický štandardné farebné prevedenie zelené doprava do obce Žakovce

Cena objednávky: 1646.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 13.08.2019

Datum zverejnenia: 14.08.2019

Dokumenty