Obec Hradisko

Objednávka

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: 4,40 EUR 2,00 8,80 EUR Architektonicko stavebné riešenie Statika Zdravotechnické zariadenie objektu Elektroinštalácie a bleskozvod Protipožiarna bezpečnosť stavby Projektové energetické hodnotenie stavby Výkaz výmer a Rozpočet stavby

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Branislav Gallik

Adresa dodávateľa: Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47911603

Predmet objednávky: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: 4,40 EUR 2,00 8,80 EUR Architektonicko stavebné riešenie Statika Zdravotechnické zariadenie objektu Elektroinštalácie a bleskozvod Protipožiarna bezpečnosť stavby Projektové energetické hodnotenie stavby Výkaz výmer a Rozpočet stavby

Cena objednávky: 1800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 30.07.2019

Datum zverejnenia: 30.07.2019

Dokumenty