Obec Hradisko

Objednávka

Vývoz VOK z obce Hradisko na skládku do Žakoviec

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34 115 901

Predmet objednávky: Vývoz VOK z obce Hradisko na skládku do Žakoviec

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty