Obec Hradisko

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: OFFICE DEPOT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, Bratislava

IČO dodávateľa: 36192384

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 87.90 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 10.05.2019

Datum zverejnenia: 23.05.2019

Dokumenty