Obec Hradisko

Objednávka

Plnú retuš a kolorovanie fotografii v počte 47 kusov do monografie o obci Hradisko Tlač strán naviac (16 strán)

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: JADRO.SK s. r. o.

Adresa dodávateľa: Karola Kuzmányho 27, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47 560 479

Predmet objednávky: Plnú retuš a kolorovanie fotografii v počte 47 kusov do monografie o obci Hradisko Tlač strán naviac (16 strán)

Cena objednávky: 596.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 20.01.2017

Datum zverejnenia: 25.01.2017

Dokumenty