Obec Hradisko

Objednávka

občerstvenie na akciu "uvedenie monografie o obci Hradisko", konanej dňa 18. 12. 2016

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DM - Kežmarok, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. 8. mája 31, Ľubica

IČO dodávateľa: 36507911

Predmet objednávky: občerstvenie na akciu "uvedenie monografie o obci Hradisko", konanej dňa 18. 12. 2016

Cena objednávky: 377.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.12.2016

Datum zverejnenia: 16.01.2017

Dokumenty