Obec Hradisko

Objednávka

tlač monografie o obci Hradisko: - formát B5, všetko v plnej farbe vrátane predsádok - tvrdú väzbu, 2x korektúra slovenčinárkou - grafické spracovanie 128 strán - zapracovanie korektúr od slovenčinárky + pripomienky autorov - retuš fotografií (orezanie, korekcia farieb, základná retuš) - požiadanie ISBN a zaslanie povinných výtlačkov do knižníc dopravu do Hradiska

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: JADRO.SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: K. Kuzmányho 27, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47560479

Predmet objednávky: tlač monografie o obci Hradisko: - formát B5, všetko v plnej farbe vrátane predsádok - tvrdú väzbu, 2x korektúra slovenčinárkou - grafické spracovanie 128 strán - zapracovanie korektúr od slovenčinárky + pripomienky autorov - retuš fotografií (orezanie, korekcia farieb, základná retuš) - požiadanie ISBN a zaslanie povinných výtlačkov do knižníc dopravu do Hradiska

Cena objednávky: 4740.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 20.10.2016

Datum zverejnenia: 22.10.2016

Dokumenty