Obec Hradisko

Objednávka

Fotografovanie obce Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: JADRO SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: K. Kuzmányho 27, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47560479

Predmet objednávky: Fotografovanie obce Hradisko

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2016

Datum zverejnenia: 20.09.2016

Dokumenty