Obec Hradisko

Objednávka

Kosenie verejného priestranstva v obci Hradisko (cintorín)

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Martin Poľanovský

Adresa dodávateľa: Hradisko 17

IČO dodávateľa: 34628541

Predmet objednávky: Kosenie verejného priestranstva v obci Hradisko (cintorín)

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2016

Datum zverejnenia: 11.09.2016

Dokumenty