Obec Hradisko

Objednávka

Program WinCITY Kataster

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Ján Vlček - TOPSET

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, Stupava

IČO dodávateľa: 32643748

Predmet objednávky: Program WinCITY Kataster

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 23.02.2012

Datum zverejnenia: 02.03.2012

Dokumenty