Obec Hradisko

Objednávka

Kosenie verejného priestranstva v obci Hradisko (cintorín, priestor pri kostole, priestor pri obecnom úrade, priestor za obecným úradom)

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Martin Poľanovský

Adresa dodávateľa: Hradisko 17, 059 71

IČO dodávateľa: 34628541

Predmet objednávky: Kosenie verejného priestranstva v obci Hradisko (cintorín, priestor pri kostole, priestor pri obecnom úrade, priestor za obecným úradom)

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 24.08.2015

Datum zverejnenia: 24.08.2015

Dokumenty