Obec Hradisko

Objednávka

Výroba štátneho znaku, erbu obce Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: LIGHT Box, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gen. Svobodu 197/99, Ľubica

IČO dodávateľa: 36 662 488

Predmet objednávky: Výroba štátneho znaku, erbu obce Hradisko

Cena objednávky: 57.60 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2012

Datum zverejnenia: 18.01.2012

Dokumenty