Obec Hradisko

Objednávka

Geodetické vytýčenie objektov projektu: Autobusové zastávky 2x Výstavba verejného priestranstva-Obecný park... Malé ihrisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Zoltán Pavličko GEO-DETI

Adresa dodávateľa: Tatranská 21, Kežmarok

IČO dodávateľa: 40128202

Predmet objednávky: Geodetické vytýčenie objektov projektu: Autobusové zastávky 2x Výstavba verejného priestranstva-Obecný park... Malé ihrisko

Cena objednávky: 140.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.04.2014

Datum zverejnenia: 21.04.2014

Dokumenty