Obec Hradisko

Faktúra

v zmysle Dodatok č. 1 k ZoD č. 01/2021/190/2021/290121 za poskytovanie služieb súvisiacich s implementáciou žiadosti o NFP v rámci OP KŽP - špecifický cieľ 4.3.1 - vyúčtovacia faktúra 0,00 €

Identifikácia

Číslo faktúry: 202200032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hradisko

Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO odberateľa: 00326216

Názov dodávateľa: CS Consulting International, s. r. o.

Adresa dodávateľa: P. J. Šafárika 377/7, Šaľa

IČO dodávateľa: 51753871

Predmet faktúry: v zmysle Dodatok č. 1 k ZoD č. 01/2021/190/2021/290121 za poskytovanie služieb súvisiacich s implementáciou žiadosti o NFP v rámci OP KŽP - špecifický cieľ 4.3.1 - vyúčtovacia faktúra 0,00 €

Fakturovaná suma: 4595.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.07.2022

Dátum doručenia: 06.08.2022

Datum zverejnenia: 11.08.2022

Dokumenty